3 Temmuz 2010 Cumartesi

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 01.07.2010 – 20.07.2010 dönemi mali tatildir. Mali tatille ilgili hatırlatmalar bültenin konusunu oluşturmaktadır.


15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 01.07.2010 – 20.07.2010 dönemi mali tatildir.

Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ ile açıklanmıştır.

Aşağıda mali tatil uygulamasına ilişkin özet bazı hatırlatmalara yer verilmiştir.

1. Mali tatil nedeniyle uzayan süreler

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu hüküm kapsamında olan süreler şunlardır: