5 Kasım 2009 Perşembe

Tekstil Sektörüne Devlet Destekleri

I. Konu

Kurumlar Vergisi Kanunu’na 5838 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile eklenen, geçici 4’üncü maddesinde yer alan hükme dayanılarak yayımlanan 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca tekstil sektörüne sağlanan destekler bu yazımızın içeriğini oluşturmaktadır.

II. Desteklerden yararlanacaklar

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Ankara (I. Bölge), Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç), Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Adana ve Mersin (II. Bölge) illerinde; tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden, bu işletme ve tesislerini 31.12.2010 tarihine kadar, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ileri ile Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada (IV. Bölge) ilçelerine taşıyanlar ve en az 50 personel çalıştıranlar, tekstil sektörüne sağlanan desteklerden yararlanacaktır.

III. Tekstil sektörüne sağlanan destekler

Yukarıda yazılı I ve II’nci bölgelerdeki illerde faaliyette bulunanlar, bütün tesislerini yine yukarıda belirtilen IV’üncü bölgedeki il ve ilçelere, 31.12.2010 tarihine kadar taşımaları ve en az 50 kişilik istihdam sağlamalı halinde;

1. İşletmenin nakil tarihini izleyen dönemden itibaren 5 yıl süreyle kurumlar ve gelir vergisi oranları %75 oranında indirimli olarak (kurumlar vergisi oranı %20 yerine %5, gelir vergisi oranları gelir dilimleri itibariyle %15, %20, %27 ve %35 yerine sırasıyla %3.75, %5, %6.75 ve 8.75 olarak) uygulanacaktır.

2. Taşıma ile birlikte yapılacak ilave yatırımları da içeren teşvik belgeli yatırımlar için yatırım yeri tahsis edilebilecektir. Ancak sadece taşıma işleminin yapılmış olduğu durumlarda yatırım yeri tahsisi söz konusu olmayacaktır.

3. Tesislerin taşıma işlemini 31.12.2009 tarihine kadar gerçekleştirmiş olanlara, taşıma giderlerin tamamı bütçeden ödenecektir. Bu giderlerin ödenmesi için yeminli mali müşavirin tasdik raporu aranacaktır.

4. Taşınma tarihinden itibaren çalışanların asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hisselerinin tamamı 5 yıl süreyle hazinece karşılanacaktır. 31.12.2010 tarihinden önce başlanılmış yatırımlarla ilgili olarak yapılacak ilave yatırımlarda istihdam edilen personel nedeniyle bu destek süresi 7 yıl olarak uygulanacaktır. Ancak bu destekten yararlanılabilmesi için;

a. Desteğin uygulanacağı aya ait prim ve hizmet belgesinde belirtilen sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutarın hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın tamamının ödenmiş olması,

b. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmadığının veya tecil ve taksitlendirilmiş olduğunun veya yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının tespit edilmiş olması,

c. Amme Alacakları’nın Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsil dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcunun bulunmadığının belirlenmiş olması, gerekmektedir.

5. Taşıma öncesinde 5084 sayılı Kanun kapsamında desteklerden yararlananlar, taşınma tarihinden sonraki dönemler için yukarıda yer verilen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilecektir.

IV. Desteklerden yararlanamayacaklar

I ve II’nci bölgede tekstil sektöründe faaliyette bulunanların belirtilen sürede IV’üncü bölgeye taşınmayı gerçekleştiremeyenler, süresi içinde taşınmayı gerçekleştirmiş olmakla birlikte 50 kişilik istihdamı sağlayamayanlar, tesislerini III’üncü bölgeye taşınanlar, III ve IV’üncü bölgede tekstil sektöründe faaliyette bulunanlar ile tekstil sektörü dışında kalanlar belirtilen teşviklerden yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.

V. Sonuç

Tekstil sektörüne sağlanan ve yukarıda yer verilen desteklerden yararlanmak için I’inci ve II’nci bölgede bulunan illerdeki tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri tesislerin 31.12.2010 tarihine kadar IV’üncü bölgede bulunan illere ve ilçelere tamamen taşınmış ve en az 50 personel istihdamı sağlanmış olması yeterli olacaktır. Süre kısıtlaması nedeniyle bu teşviklerden yararlanmak isteyenlerin bir an önce teşebbüse geçmeleri gerekmektedir.

Kaynak:(Dr. Ahmet Kavak, Dünya Gazetesi, 28 Ağustos 2009)

Hiç yorum yok: