mali müşavir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
mali müşavir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

30 Aralık 2012 Pazar

Mali Müşavirler'den Başbakana Açık Mektup


Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı


Sayın Başbakanım;

Bağımsız Denetim” konusunda, “saydamlık, katılımcılık ve adalet” ilkeleriyle hareket etmesini beklediğimiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) hazırladığı ve 26 Aralık Çarşamba Günü Resmi Gazete’de yayınlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” ile muhasebe meslek camiasının üyesi bizlerde hem hayal kırıklığı yarattı, hem de büyük bir haksızlığa yol açtı.

Türkiye’de “şeffaf, denetlenebilir ve kayıtlı bir ekonomi” idealinde yetki bekleyen ve elini taşın altına koymaya hazır bir meslek mensubu olarak bizler;  “Bağımsız Denetim Yönetmeliği”nin bu haliyle, bir yandan ülkemizin geleceğini olumsuz etkileyecek, bir yandan da yasayla kazanılmış haklarımızı kullanmamızda en büyük engeli ortaya koyacak durumu oluşturduğunu üzülerek gördük.

6 Mayıs 2010 Perşembe

Mayıs Sonuna Kadar Vergi Levhanızı asdik Ettirin

Gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri 2009 yılına ilişkin matrahlarını ve vergilerini gösteren Vergi Levhalarını 31 Mayıs 2010 tarihine kadar tasdik ettirmelidirler.

1. Vergi Levhası Tasdiki ile İlgili Süreler

1.1. Hesap Dönemi Takvim Yılı Olanlar
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 5 nci maddesi ve 142 seri no.’lu VUK Genel Tebliğine göre Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının

12 Kasım 2009 Perşembe

Vergi Kaçakçılığında Klasik Yöntemler

Vergi Kaçakçılığında Klasik Yöntemler
1. Mal ve hizmet satışlarına fatura, fiş düzenlememek veya eksik düzenlemek,
2. Vergi dairesine kayıt olmaksızın çalışılması,
3. Cari döneme ait hasılatın sanki sonraki yılın geliriymiş gibi ertesi yıla kaydırılması,
Örn: Sıklıkla ciro primi faturalarının sonraki yıllarda kesilmesi eğilimi mevcuttur.
4. Envanter kayıtlarıyla oynanması,
Örn: Stokların yüksek gösterilerek gerçekte satılmış malın satılmamış gibi gösterilmesi veya satılan malın maliyetinin farklılaştırılması.
5. Şartlar taşınmadığı halde muaflık

29 Ekim 2008 Çarşamba

Çok Yakında Sizlerle

Merhaba

Sizlerle günübirlik yazılarımı paylaşacağım Mali Rehber blog sayfamı bugünden itibaren güncel ve önemli bilgilerle donatacağım.

Vergi, Muhasebe, Sosyal Güvenlik, Mali Hukuk ve daha bir çok konunun önemli detaylarını burada ele alacağım.

Sizlerin soru ve yorumları blogumu daha da zenginleştirecek ve bir bilgi kütüphanesine dönüştürecektir.
Cihat ERTÜRK
SM Mali Müşavir