işe giriş bildirimi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
işe giriş bildirimi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

14 Kasım 2009 Cumartesi

5510 Sayılı Yasaya Göre Bildirim Süreleri28.09.2008 tarih ve 27011 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı Kurma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiştir.

 
A.Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirim Yükümlülükleri
 
1. Hizmet akdi ile çalışanların, işverenlerce bildirimleri;

 
1.1
Daha önce tescil edilmiş iş yerlerinde yeni işe başlayanların, çalışmaya başladıkları tarihten önce,

 
1.2
İnşaat, balıkçılık, tarım iş yerlerinde hizmet akdi ile işe başlatılacak sigortalılar için en geç çalışmaya başlatıldığı gün

  
1.3
Yeni tescil edilecek iş yerlerinde, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu 1 aylık sürenin dolduğu tarihe kadar

 
1.4
Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar 1 ay içinde


Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile kuruma elektronik