3 Temmuz 2010 Cumartesi

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 01.07.2010 – 20.07.2010 dönemi mali tatildir. Mali tatille ilgili hatırlatmalar bültenin konusunu oluşturmaktadır.


15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 01.07.2010 – 20.07.2010 dönemi mali tatildir.

Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ ile açıklanmıştır.

Aşağıda mali tatil uygulamasına ilişkin özet bazı hatırlatmalara yer verilmiştir.

1. Mali tatil nedeniyle uzayan süreler

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu hüküm kapsamında olan süreler şunlardır:

17 Haziran 2010 Perşembe

Yeni İşçi Alımının İşverene Sağladığı Avantajlar

YENİ İŞÇİ ALIMININ İŞVERENE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Tarih: 04.06.2010

Bu yazımızın konusunu, son günlerin en çok merak edilen yeni işçi alımında işverene sağlanan sigorta primi avantajları oluşturmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun’da Geçici 7. ve Geçici 9. Maddelerle istihdamın teşviki için düzenlenmiş olan sigorta primi teşvikleri ve bunlardan yararlanmanın koşulları yer almaktadır. 4447 Sayılı Kanunun adı geçen maddelerinde belirtilen düzenlemelerle yeni işe alımda çeşitli koşulların sağlanması durumunda belirli bir süre sigorta primi işveren hissesinin İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması öngörülmektedir.

Başlıklar halinde Geçici 7. Madde ve Geçici 9. Madde ile sağlanan avantajlar ve bu avantajlardan yararlanma koşullarına değinelim.

A. 4447 Sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesi İle Sağlanan Avantajlar ve Yararlanma Koşulları:

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 5838 sayılı Kanunla 1.3.2009 tarihinden itibaren yeniden düzenlenen Geçici 7. Maddesine göre mevcut istihdama ilave olarak işe alınan kadınlar ile 18-29 yaş arası

Maliye Vergi Cennetlerini İnceleyecek

Türkiye, dışarıya kaçırılan parada çemberi daraltıyor. Bakanlık, yurt dışına çıkarılan paraların takibine imkan veren bilgi değişimi anlaşmalarını yangınlaştırıyor. Bu çerçevede cuma günü İsviçre ile de Bilgi Değişimi Anlaşması imzalayacak olan Maliye Bakanlığının, para takibinde bundan sonra ağırlığı vergi cennetlerine vereceği belirtiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Maliye Bakanlığı, çeşitli ülkelerle daha önce imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Bilgi Değişimini de içerecek şekilde revize edilmesi ve doğrudan Bilgi Değişimi Anlaşması imzalanması

6 Mayıs 2010 Perşembe

Mayıs Sonuna Kadar Vergi Levhanızı asdik Ettirin

Gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri 2009 yılına ilişkin matrahlarını ve vergilerini gösteren Vergi Levhalarını 31 Mayıs 2010 tarihine kadar tasdik ettirmelidirler.

1. Vergi Levhası Tasdiki ile İlgili Süreler

1.1. Hesap Dönemi Takvim Yılı Olanlar
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 5 nci maddesi ve 142 seri no.’lu VUK Genel Tebliğine göre Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının

5 Mayıs 2010 Çarşamba

Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası

Gelir İdaresi Başkanlığı  30.04.2010 tarihli ÖTV Sirküleri ile Malul ve Engellilerin araç alımında ÖV uygulamasının şartlarını ve istisnadan yararlanılarak alınan araçların yeniden satışında ÖTV uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu 30.04.2010 tarihli sirkülerin tam metni aşağıdadır:1 Mayıs 2010 Cumartesi

SGK Prim Borcu Kredi Kartıyla Ödenebilecek

Esnafa müjde!

Sabah
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren ve Bağ-Kurlulara bir kolaylık daha getirdi. Nakit paraya sıkışan patron ve esnaf sigorta prim ödemelerini kredi kartıyla yapabilecek. Kurum, bu çerçevede 13 bankayla anlaştı.
SGK, 2009 yılının ocak, şubat, mart aylarında, 26 banka ile prim tahsilatı protokolü imzalamıştı. Prim ödeme yükümlülüğü bulunanların, primlerini kolay ve hızlı bir şekilde ödeyebilmeleri konusunda önemli bir adım daha atan kurum, primlerin kredi kartıyla ödenmesi imkanını da sağladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Günümüz ekonomik koşullarını dikkate alan SGK, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, Kuruma prim ödeyecek yükümlülerin cari ay (işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait primler, kendi nam ve hesabına çalışanların primleri ve isteğe bağlı sigorta primleri) primlerini kredi kartı ile

5 Nisan 2010 Pazartesi

Bağkurluya Taksit müjdesi

Daha önce basında yer alan 'borçlu esnafa haciz geleceğine' yönelik haberlerin aksine, borç yapılandırması olmayan veya 5 yıldan az borcu olanların bu borçlarının 36 aya kadar tecil ve taksitlendirilebilmesine imkan sağlanacak.

SGK Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kuruma borçlu, eski adıyla Bağ-Kur'lu (4-B statüsünde) sigortalı sayısının 3 milyon 239 bin kişi olduğu, bu sigortalılardan 962 bininin hiç borcunun bulunmadığı, 1 milyon 54 bininin ise 2 bin TL'nin altında olmak üzere az miktarda borcu olduğu bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: