28 Eylül 2012 Cuma

Maliye Gayrimenkule ve Otomobile Aslında Çifte Zam Uyguladı

Maliye Gayrimenkule ve Otomobile Aslında Çifte Zam Uyguladı 

Yazının başlığını okuyunca şaşırtıcı gelebilir. Ancak otomobilde ÖTV ödenirken verginin vergisi de alınıyor,  bu nedenle hem ÖTV’ye hem de KDV’ye artış uygulanmış oldu.  Bunun nasıl olduğunu birlikte görelim; 

Otomobilde Çifte Vergi Zammı 

Ekonomik büyümenin yavaşlaması, bütçe açığının ilk 8 ayda belirmesi gibi sorunlar ekonomi yönetimini çeşitli önlemler alarak bütçe gelirlerini artırmaya zorladı. 

27 Eylül 2012 Perşembe

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

Yeni TTK sonrası merakla beklenen sorulardan biri hangi şirketlerin Bağımsız Denetime tabi olacağıydı.
Nihayet  söz konusu şirketleri belirleneceği Bakanlar Kurulu Kararı Kararı taslağı yayınlandı...

Değerlendirmeniz için söz konusu taslağı aşağıda yayınlıyoruz;


BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı: 2012/
Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının …/…/2012 tarihli ve ….. sayılı yazısı üzerine, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre Bakanlar Kurulu’nca …/…/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
MADDE 1 – (1) Bu Karara ekli (I) sayılı listede yer alan şirketlerin tamamı ile (II) sayılı listede belirtilen aktif büyüklüğü, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısına ilişkin