14 Ocak 2020 Salı

Döviz Bürosu Nasıl Açılır?

Son yıllarda döviz kurlarındaki hızlı değişiklik ve yabancıların ülkemizdeki yoğunluğunun artması nedeniyle halkımızın dövize olan talebi dışında dövizle işlem hacmi yükselmeye başladı. Bu durum dövizle işlem yapılan yerlere ve döviz bozdurma noktalarına olan ihtiyacı artırdı.
Hükümet yaptığı düzenleme ile döviz bürolarını sınıflandırdı ve şartları ağırlaştırarak belirli standartları zorunlu kıldı. 32 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve tebliğ düzenlemeleri ile dövizle işlem yapılmasına ve döviz bürosu açmanın koşullarına ilişin çeşitli düzenlemeler yapıldı .Mevzuata ilişkin düzenlemeler, denetim ve başvuruların değerlendirilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. En son düzenleme 2018 yılında 32 sayılı karara ilişkin 32-45 sayılı tebliğ ile yapıldı. Döviz büroları A tipi ve B tipi yetkili müessese olmak üzere ikiye ayrılmaktadır, şimdi her iki tip döviz bürosu açılışı için gerekli süreçleri inceleyelim;

5 Kasım 2018 Pazartesi

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Son Durum (video)


Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdurları 2018 yılında hiç olmadığı kadar örgütlü bir şekilde gündemde kalmayı başardılar. Verdikleri mücadelenin neticesini sosyal medya, yazılı ve görsel basında sürekli yer alarak görmüş oldular. Sonunda siyasetin de gündem konusu oldular.

30 Ekim 2014 Perşembe

Muhasebe Rehberim Web Sitesi Yayında

Muhasebe Bilgi Portalı

Günümüzün bireysel veya kurumsal tüm süreçlerinde mali hareketlerin anlaşılabilir olmasını sağlayan muhasebe olmazsa anlamsız olur. Mali işlemlerin kaydedilmesi sınıflandırılması ve analiz edilmesi oldukça önemli.

10 Şubat 2014 Pazartesi

Düğünde Takılan Takının ve Sevgiliye Verilen Hediyenin Vergisi

DÜĞÜNDE  TAKILAN TAKI VE SEVGİLİYE VERİLEN HEDİYELER İÇİN VERGİ ÖDENİR Mİ? 
Değerli okuyucular bugünlerde medyada İzmirli bir babanın kızının düğününde taktığı 400 bin dolar değerindeki takı için maliyenin denetim sonucu vergi tahakkuk ettirmesi konusu işlenmektedir.  Haliyle anne babalar tereddüt etmeye başladılar, “taktığımız takılardan dolayı kızımız, oğlumuz vergi ödeyecek mi, ödemeyecek mi”.  Mağdurların aldığı özelgede, “yasaya göre Gayrimenkuller hariç, örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, cihaz ( çeyiz), yüzgörümlüğü ve drahomaların veraset ve intikal vergisinden muaf” tutulduğu, istisnaya konu mallar için de bir limit bulunmadığı kaydedildi. Özelgede, “Değeri yüksek olan bu nevi hediyelerin örf ve ananeler içinde olup olmadığı hususu değerlendirilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulabilecektir” denildi. Bu yazımızda konuyu veraset ve intikal vergisi açısından değerlendireceğiz.

5 Ocak 2014 Pazar

2014 Asgari Ücret

Asgari ücret 2014 ün brüt tutarı 1.071 TL ve 2014 asgari ücret in net tutarı 846 lira olarak Çalışma Bakanı Faruk Çelik tarafından açıklandı. Çalışanları ilgilendiren asgari ücret 2014ün net hesabı ve işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır. 01.07.2014 tarihinden itibaren tüm çalışanlar için brüt asgari ücret 1.071 lira, net asgari ücret 846 liradır. Asgari ücret 2014 net ve asgari ücret 2014 brüt rakamlarını aşağıda görebilirsiniz.
Asgari Ücret 2014; yılda 2 dönem halinde belirlenen 2014 asgari ücret, ücret geliri elde eden kişilerin bir aylık çalışmaları karşılığında, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde ödenmesi gereken en düşük asgari ücrettir. Asgari Ücret günlük olarak belirlenir ve çalışma gün sayısına göre hesaplanır. Ayrıca Asgari Ücret 2014 Komisyon tarafından belirlenir ve komisyon kararları kesindir.

10 Ekim 2013 Perşembe

Vergi İadesi Talepleri Elektronik Ortamda Gerçekleşecek

10.10.2013 tarih ve 429 seri nolu VUK genel tebliği ile İadelere tek dilekçe standardı getirildi;

Tebliği aşağıda paylaşıyorum;

1. Giriş ve Kapsam
Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılıVergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ve diğer vergi kanunlarının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
2. İade Talep Dilekçelerinin Standart Hale Getirilmesine İlişkin Esaslar
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Başkanlığımız internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, bu Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılır.

27 Ağustos 2013 Salı

Kıdem Tazminatı Fonu Uygulaması Ne Zaman Başlıyor

Bigpara.com  sitesinin haberine göre kıdem tazminatı fonu çalışmaları yeniden hız kazandı. Buna göre, hak kazanılan kıdem hesabı 10 yıl boyunca talep edilmezse, hesapta biriken para Maliye Bakanlığı’na aktarılacak.

Kıdem Tazminatı Fonu Taslağı Eylül'de Sunulacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in Eylül ayında sosyal taraflara sunacağını açıkladığı kıdem tazminatı fonu çalışmaları, yeniden hız kazandı. Yeni kurulacak fonun en önemli unsurlarından olacak işçi ve işverenden yapılacak kesinti oranının, çalışmanın sonunda sosyal taraflarla uzlaşılarak belirlenmesi benimsendi. Bunun dışındaki birçok detay ise netleşti. Her çalışan için bireysel kıdem hesabı kurulmasını öngören yeni modelde, “İşverenin zamanında ödemediği kıdem primini daha sonraki dönemde ödemesi” imkanı da getiriliyor.