işçi özlük dosyası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
işçi özlük dosyası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Kasım 2009 Pazar

Personel Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince özlük dosyalarında bulunabilecek belge ve kayıtları şu şekilde saymak mümkündür.
 • Adet vesikalık fotoğraf
 • Sağlık Raporu
 • İkametgah İlmühaberi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Diploma fotokopisi

 • Sigorta Kartı fotokopisi (Önlü-arkalı)
 • Tasarrufu Teşvik Kartı fotokopisi
 • Daha önce sigortalı olarak çalışılan iş yerlerinde Tasarruf Kesintisi yapılmış ise yapılan kesintiyi gösterir "İşyeri Değişikliğinde Düzenlenecek Tasarrufu Teşvik Bildirim Belgesi"
 • Yıl içinde ödenen kümü latif Vergi Matrahı ve Gelir Vergisi tutarı
 • Vergi Numarası
 • Kan Grubu Kartı