faiz oranı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
faiz oranı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 Kasım 2009 Cuma

Kamu Borçlarında Yeni Faiz Oranı Aylık 1,95


1. Yeni Gecikme Zammı Oranı

19.11.2009 tarih ve 27411 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 02.11.2009 tarih ve 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,95 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylece 21.04.2006 tarihinden beri yürürlükte olan aylık % 2,5 olan gecikme zammı oranı, % 1.95’e düşmüş olmaktadır.

Karar yayımı tarihi olan 19.11.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

n Vadesi 19.11.2009 tarihinden önce gelmesine rağmen, bu tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan,

n Vadesi 19.11.2009 tarihinden sonra gelen ancak vadesinde ödenmeyen,

kamu borçlarına, yeni gecikme