5921 sayılı kanun etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
5921 sayılı kanun etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

17 Haziran 2010 Perşembe

Yeni İşçi Alımının İşverene Sağladığı Avantajlar

YENİ İŞÇİ ALIMININ İŞVERENE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Tarih: 04.06.2010

Bu yazımızın konusunu, son günlerin en çok merak edilen yeni işçi alımında işverene sağlanan sigorta primi avantajları oluşturmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun’da Geçici 7. ve Geçici 9. Maddelerle istihdamın teşviki için düzenlenmiş olan sigorta primi teşvikleri ve bunlardan yararlanmanın koşulları yer almaktadır. 4447 Sayılı Kanunun adı geçen maddelerinde belirtilen düzenlemelerle yeni işe alımda çeşitli koşulların sağlanması durumunda belirli bir süre sigorta primi işveren hissesinin İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması öngörülmektedir.

Başlıklar halinde Geçici 7. Madde ve Geçici 9. Madde ile sağlanan avantajlar ve bu avantajlardan yararlanma koşullarına değinelim.

A. 4447 Sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesi İle Sağlanan Avantajlar ve Yararlanma Koşulları:

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 5838 sayılı Kanunla 1.3.2009 tarihinden itibaren yeniden düzenlenen Geçici 7. Maddesine göre mevcut istihdama ilave olarak işe alınan kadınlar ile 18-29 yaş arası

1 Kasım 2009 Pazar

Son Sigorta Primi Teşviki (5921 Sayılı Kanun)

5921 Sayılı Kanunla 4447 Sayılı Yasaya eklenen Geçici 9. Madde aşağıya
alınmıştır;
Geçici Madde 9- (5921 sayılı Kanunun 2. maddesiyle eklenen ve 18.8.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren geçici madde) 2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31.12.2009 tarihine kadar, işe alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla
işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Bu madde kapsamında işe almaya ilişkin 31.12.2009 tarihini 30.6.2010 tarihine kadar, primlerin Fondan karşılanma süresini ise altı aya kadar
daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir.