27 Ekim 2012 Cumartesi

Güncel KDV oranları


Yürürlükteki  güncel katma değer vergisi (KDV)  oranları (27.10.2012)
Mal teslimlerine ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları, 30.12.2007 tarih ve 2007/13033 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile belirlenmiştir. Bu Karar'da çeşitli tarihlerde bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri de içeren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na aşağıda yer verilmiştir.
Madde 1
(1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
olarak tespit edilmiştir.
(2) (16.12.2011 tarih ve 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra. Yürürlük: 27.12.2011) (I) sayılı listenin 16. ve 17. sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

23 Ekim 2012 Salı

2013 Asgari Ücret


Hükümetin emekli maaşlarına ve asgari ücrete uyguladığı zamlar neticesinde asgari ücret 761 TL oluyor.

İŞTE ZAM ORANLARI
Programa göre asgari ücretin 2013 yılı Ocak-Temmuz aylarında yüzde 3 oranında,  devredilen SSK ve devredilen Bağ-Kur emekli aylıklarının ise bir önceki 6 aylık  enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 5,32 ve yüzde  2,34 oranında artırılması öngörüldü.
Zamlarla 886 lira olan en düşük SSK emeklisinin maaşı 933 liraya, 717 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin maaşı da 755 liraya yükselecek.
739 lira olan asgari ücret ise zamla 761 liraya yükselecek. 

20 Ekim 2012 Cumartesi

Kolay Emekli Olmanın Yolları

Erken emekli olmanın yolları;

Değerli okuyucular bu yazımızın içeriğini  daha erken emekli olabilmenin yöntemleri oluşturmaktadır. Yasada bulunan bazı avantajları kullanarak emekli olabilme şansı olan sigortalıların erken emekli olabilme ihtimalleri söz konusudur.

Kolay emeklilik şansı tanıyan yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

16 Ekim 2012 Salı

6111 4447 Geçici 10. Madde SGK Teşviği Detayları

6111 Sayılı Kanun'la 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 10. madde ile SGK teşviği getirildi.

2011-45 sayılı Genelge ile konuya ilişkin açıklamalar detaylı olarak ikincil mevzuatla açıklandı;

6111 sayılı Torba yasa ile 4447 sayılı Kanununa Eklenen Geçici 10.Maddesi ile Teşvik Uygulaması genişletilmiştir.

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihi olan 01.03.2011’den itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan; a)Fiilen çalıştırılanlar
b)İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin SGK verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları
c)Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları

10 Ekim 2012 Çarşamba

KOBİ'lere Müjde Bağımsız Denetime Tabi Değilsiniz


6102 sayılı Yeni TTK yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler içerisinde en radikal olanı şirketlerin bağımsız dış denetime tabi tutulmasıydı. TTK’nın 397. maddesinde anonim şirketlerde denetime ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. TTK’nın 635. maddesinde ise “Anonim şirketin denetçiye, denetime ve özel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır.” ibaresi yer almaktadır.   Böylece limited şirketler ve anonim şirketlerde bağımsız denetim uygulaması zorun hale gelmişti.

Ancak 397. maddede 26.06.2012 tarihli ve 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrası eklenen 4. fıkra ile bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verildi.  Böylece meslek camiası ve  şirket yetkilileri bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin

4 Ekim 2012 Perşembe

Yeni TTK'ya Göre Anonim Şirketin Avantajları


Yeni TTK’ye Göre Anonim Şirketlerin Avantajları /
1 Temmuz 2012 Tarihi itibariyle yeni TTK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte şirket kuruluşlarında ve şirketlerin özelliklerinde çeşitli yasal değişiklikler oldu. TTK ile ilgili sık karşılaşılan sorular,  anonim şirket ve limited şirket arasındaki fark veya hangisinin tercih edilmesi gerektiği  yönünde. Bu sorulara cevap olması açısından bu yazımızda anonim şirketlerin avantajlarını ele almaktayız.