4 Ekim 2012 Perşembe

Yeni TTK'ya Göre Anonim Şirketin Avantajları


Yeni TTK’ye Göre Anonim Şirketlerin Avantajları /
1 Temmuz 2012 Tarihi itibariyle yeni TTK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte şirket kuruluşlarında ve şirketlerin özelliklerinde çeşitli yasal değişiklikler oldu. TTK ile ilgili sık karşılaşılan sorular,  anonim şirket ve limited şirket arasındaki fark veya hangisinin tercih edilmesi gerektiği  yönünde. Bu sorulara cevap olması açısından bu yazımızda anonim şirketlerin avantajlarını ele almaktayız.  

Kuşkusuz eski TTK’ya göre en önemli farklılık artık  anonim şirketlerin tek  ortaklı olarak kurulabilmesi ve tek kişilik yönetim kurulunun mümkün olmasıdır. Böylece daha önce kurulmuş şirketler zorunluluk nedeniyle belge üstünde gösterdikleri hayali ortaklarından kurtulmuş olacaklar. Yeni kuracaklar ise ek prosedüre gerek kalmaksızın tek ortaklı anonim şirket kurabilecekler.

Anonim şirketlerin  avantajları belirlenirken, limited şirketlerle kıyaslama yapılmıştır. Bu çerçevede avantajları aşağıda sıralayalım;

 • -          En az bir gerçek veya tüzel kişi ortak ile anonim şirket kurulabilir. Ortak sayısında maksimum sınır yoktur.  
 • -          Eski TTK’da anonim şirketlerde yönetim kurulu üye sayısı üç kişi olması gerekirken, yeni TTK’da tek kişilik yönetim kurulu mümkün.  Yönetim kurulu üyeleri tek kişi bile olsa ortaklar dışından seçilebilir.
 • -          Yasaklanmamış  her türlü ekonomik amaç ve konu  için anonim şirket kurulabilir.
 • -          Ortaklar, sadece taahhüt ettikleri sermaye ile şirkete karşı sorumludurlar.
 • -          Ortaklar, payları için isme veya hamiline düzenlenmiş hisse senedi bastırabilirler.
 • -          Anonim şirket ortağı, hissesini ana sözleşmede aksi bir hüküm yoksa hisse devir sözleşmesi ile devredebilir. Noter  huzurunda devir zorunluluğu söz konusu değildir.
 • -          Hisse devrinin ticaret sicilinde tescil zorunluluğu yoktur.
 • -        Ortaklar, basılı hisse senedi veya ilmühaber var ise bunları ciro ederek de hisselerini devredebilirler.
 • -          Ortakların hisselerinin, iki yıl geçtikten sonra satılması sonucu değer artış kazancı gelir vergisine tabi değil. Bunun için ortakların paylarını, geçici ilmühaberler veya hisse senedi şeklinde devretmeleri gerekmektedir.
 • -          Anonim şirketler halka açılabilirler.  
 • -       Şirketin nakit ihtiyacını karşılamak için veya yatırım amacıyla ödünç para temini amacıyla tahvil çıkarabilirler.
 • -          Yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağının kamu borçlarından sorumluluğu yoktur.
 • -          Ana sözleşme değişiklikleri esas sermayenin ½’sini temsil edildiği genel kurulda oyların çoğunluğuyla alınan kararla yapılabilir. 

Görüldüğü gibi anonim şirketlerin çok sayıda avantajları bulunmaktadır.  Bu nedenle şirket kuruluşu sürecinde şirket tipi tercihi önem arz etmektedir.  Banka, sigorta, finans  gibi özellik arz eden faaliyet alanlarında anonim şirket kuruluşu zorunlu. Diğer faaliyet alanlarında ise limited şirket ile anonim şirket arasında tercih yaparken avantajları değerlendirmek gerekir.  Limited şirketler yeni TTK hükümlerine göre  anonim şirkete dönüştürülerek avantajlardan faydalanılabilir. Özellikle hisse devrinde gelir vergisi avantajı, yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların kamu borçlarına karşı sorumluluğunun bulunmaması gibi avantajlar ile anonim şirketler ön plana çıkmaktadır.  1 Temmuz 2012’ye kadar anonim şirketlerde 5 ortak zorunluluğu nedeniyle kurulan şirketlere bakıldığında limited şirketler oldukça fazlaydı, fakat 6102 sayılı yeni TTK ile birlikte anonim şirketlerin tek ortakla kurulabilmesine imkan tanınmasıyla birlikte, anonim şirket türünü tercih etmek daha avantajlı hale geldi.  

Not: Bu makale sadece muhasebetr.com , haberaktuel.com ve Cihat ERTÜRK'e ait blog ve sitelerde yayınlanabilir. Kaynak gösterilmeden ve izin almadan yayınlanması durumunda gerekli yasal işlem yapılacaktır. 

Hiç yorum yok: